Testování a vývoj produktů

Trojitá molekulární technologie.
V našem nově vybudovaném výrobním závodě v Texasu probíhá vývoj nových produktů. Nedávný výzkum využívající ekologicky bezpečné přísady vyprodukoval naši řadu toaletních tekutin a sáčků. Oba vzorce výroby výrazně překročily počáteční očekávání výkonu na základě testování v terénu a zpětné vazby profesionálních provozovatelů mobilních toalet.

Triple Molecular Technology se skládá z několika biocidů, pokročilých parfémů a komplexu neutralizujícího zápach. Tyto tři složky reagují synergicky na denní chemické změny v odpadní nádrži, aby neutralizovaly pachy a přispěly k rozkladu exkrementů. Tento vestavěný, časově uvolněný vzorec je známý jako Triple Molecular Technology a funguje i v nejnáročnějších podmínkách.

Trojitá molekulární technologie

Atesty REACH

Všechny produkty Safe-t-Fresh splňují požadavky nařízení REACH. REACH je nařízení Evropského společenství o chemických látkách a jejich bezpečném používání (ES 1907/2006). Zabývá se registrací, hodnocením, autorizací a omezením chemických látek. Zákon vstoupil v platnost 1. června 2007.

Satellite jmenoval výhradního zástupce na podporu své strategie dodržování nařízení REACH. Všechny způsobilé látky, které dovážíme do EU podléhají registraci v nařízení REACH. REACH je jen dalším krokem v naší již tak dlouhé a úspěšné politice bezpečnosti a shody produktů.

Atesty REACH

Bezpečnostní listy Campi Blue jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy Campi Green jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy Campi Red jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy QUICKSCENT jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy Killer Blue jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy Killer Green jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy Killer Red jsou ke stažení zde.

Bezpečnostní listy Agachem jsou ke stažení zde.

Produkty

Chemikálie jsou k dispozici v kapalinách a sáčcích. Každý produkt má různé úrovně koncentrace. Pro konkrétní dávkování nabízí Safe-T-Fresh sáčky Quick Scents v produktové řadě Event, Regular, Plus, Winter a Eco. Kapalné prostředky v řadě Premium a Professional, vše bez formaldehydu.

Naše produktová řada Eco obsahuje extrémně aktivní bakterie a enzymy, které rychle rozkládají pevné látky, aby se zabránilo hromadění. Důsledné používání těchto produktů eliminuje usazeniny na stěnách nádrže, které způsobují přetrvávající zápach. Safe-T-Fresh Eco přísady jsou také prospěšné pro čistírny odpadních vod a jedná se o zcela bezpečný produkt šetrný k životnímu prostředí.