Testování a vývoj produktů

Trojitá molekulární technologie.
V našem nově vybudovaném výrobním závodě v Texasu probíhá vývoj nových produktů. Nedávný výzkum využívající ekologicky bezpečné přísady vyprodukoval naši řadu toaletních tekutin a sáčků. Oba vzorce výroby výrazně překročily počáteční očekávání výkonu na základě testování v terénu a zpětné vazby profesionálních provozovatelů mobilních toalet.

Triple Molecular Technology se skládá z několika biocidů, pokročilých parfémů a komplexu neutralizujícího zápach. Tyto tři složky reagují synergicky na denní chemické změny v odpadní nádrži, aby neutralizovaly pachy a přispěly k rozkladu exkrementů. Tento vestavěný, časově uvolněný vzorec je známý jako Triple Molecular Technology a funguje i v nejnáročnějších podmínkách.

Trojitá molekulární technologie

Atesty REACH

Všechny produkty Safe-t-Fresh splňují požadavky nařízení REACH. REACH je nařízení Evropského společenství o chemických látkách a jejich bezpečném používání (ES 1907/2006). Zabývá se registrací, hodnocením, autorizací a omezením chemických látek. Zákon vstoupil v platnost 1. června 2007.

Satellite jmenoval výhradního zástupce na podporu své strategie dodržování nařízení REACH. Všechny způsobilé látky, které dovážíme do EU podléhají registraci v nařízení REACH. REACH je jen dalším krokem v naší již tak dlouhé a úspěšné politice bezpečnosti a shody produktů.

Atesty REACH

Bezpečnostní listy jsou ke stažení zde.

Produkty

Chemikálie jsou k dispozici v kapalinách a sáčcích. Každý produkt má různé úrovně koncentrace. Pro konkrétní dávkování nabízí Safe-T-Fresh sáčky Quick Scents v produktové řadě Event, Regular, Plus, Winter a Eco. Kapalné prostředky v řadě Premium a Professional, vše bez formaldehydu.

Naše produktová řada Eco obsahuje extrémně aktivní bakterie a enzymy, které rychle rozkládají pevné látky, aby se zabránilo hromadění. Důsledné používání těchto produktů eliminuje usazeniny na stěnách nádrže, které způsobují přetrvávající zápach. Safe-T-Fresh Eco přísady jsou také prospěšné pro čistírny odpadních vod a jedná se o zcela bezpečný produkt šetrný k životnímu prostředí.